January 15, 2019

Hoe vraag ik een scheiding aan?

scheiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een echtscheiding is pas officieel als deze in de registers van de burgerlijke stand genoteerd staat. Daarvoor moet u eerst een aanvraag indienen bij de rechtbank, dit kan door uw advocaat een verzoekschrift in te laten dienen. De aanvraag tot echtscheiding kunt u samen met uw partner doen of alleen.

Indien u de scheiding alleen aanvraagt is er sprake van een eenzijdig verzoek. Uw partner krijgt dan binnen 14 dagen een kopie van het verzoekschrift en kan hier bezwaar tegen maken. Daarnaast kunt u ook vragen om een nevenvoorziening, de rechter kan dan alvast een beslissingen nemen over wie er bijvoorbeeld in de echtelijke woning mag blijven. Deze beslissing is tijdelijk.

Bij een gemeenschappelijk verzoek kunt u samen afspraken maken over de scheiding en samen in een echtscheidingsconvenant vastleggen wie er in het huis mag blijven wonen, of het huis verkocht wordt, en wat de vraagprijs voor het huis wordt. Wanneer u het met elkaar eens bent, neemt de rechter een beslissing over de afspraken.

 

Laat wat van je horen

*