January 13, 2019

DNB voorziet verbetering huizenmarkt

huizenmarktMakelaars en hypotheekverstrekkers roepen al langere tijd dat een opleving van de huizenmarkt eraan zit te komen, maar nu laat ook De Nederlandsche Bank voor het eerst positieve geluiden op dit vlak horen. Klaas Knot, de president van De Nederlandsche Bank, hield in een interview met radiozender BNR nog wel een voorzichtige slag om de arm: “We zien de eerste zonnestralen doorbreken, maar helaas is de kou toch iets hardnekkiger dan we gehoopt hadden.”

Volgens Knot is dat deels te danken aan het kabinet, dat toch enkele forse maatregelen op het gebied van hypotheken heeft doorgevoerd. Lange tijd leek er geen limiet te bestaan aan de hoogte van hypotheken, wat de financiële ellende voor een groot deel veroorzaakt heeft. De mogelijkheden wat betreft de hypotheekrenteaftrek zijn echter flink versoberd, wat volgens Knot op de lange termijn voor gunstige effecten zal zorgen.

 

Huizenprijzen bereiken stabiel niveau

Knot verwacht ook dat de prijzen van huizen ondertussen hun bodem wel hebben bereikt en dus niet verder zullen dalen. Dat betekent echter niet dat de prijzen de komende jaren weer enorm zullen stijgen, zo waarschuwt de president. Hij voorziet wel een nieuw evenwicht in de huizenprijzen, maar verwacht dat dit wel lager zal liggen dan we in het verleden gewend waren. De stijging zal in de rest van 2013 misschien nog een klein beetje verder doorzetten, maar daarna zullen ze voornamelijk op hetzelfde niveau blijven.

 

Positieve effecten werken door in economie

De rust die terugkeert op de huizenmarkt zal volgens Knot ook zijn invloed hebben op de Nederlandse economie in het algemeen. Zo ziet het er naar uit dat de export in de tweede helft van het jaar weer zal toenemen, waarmee de economie weer aangejaagd zal worden. De export is vaak het eerste onderdeel van een economie dat groeit. Doorgaans volgen de investeringen van bedrijven daarna vanzelf, evenals de uitgaven van consumenten. Mooie vooruitzichten dus, die hopelijk ook daadwerkelijk uit zullen gaan komen.

 

Laat wat van je horen

*