February 15, 2019

Hypotheekschuld of krediet

Eigen huis
In deze tijd je huis verkopen is geen sinecure. De huizenmarkt staat behoorlijk onder druk en de prijzen dalen sterker dan menigeen verwacht had. Is dit wel een goede tijd om te kopen of verkopen? Dat is altijd heel moeilijk te zeggen, want er zijn nogal wat factoren die bij een dergelijke beslissing een rol spelen.

Belasting
Een van die beslissingen is de keuze betreffende de hypotheekvorm, die de koper moet maken. Welke hypotheek zal in aanmerking komen of blijven komen voor de hypotheekrenteaftrek? Dit speelt natuurlijk ook een grote rol bij een eventuele gegadigde die het huis zou willen kopen.
Zolang deze onzekerheid blijft, samen met een verder dalende huizenprijs en een kwakkelende economie, worstelen mensen met de vraag of ze wel of niet moeten verkopen.

Verkopen?
Er kunnen omstandigheden zijn, zoals werk in een andere regio of een scheiding, die geen andere keuze laten dan te verkopen. Het is echter ook mogelijk dat de wens naar een groter huis de reden voor verkoop is. Zo dat zo is, kan men zich de vraag stellen of er binnen de huidige woning mogelijkheden zijn om die grotere ruimte te creëren. Bijvoorbeeld door een verbouwing. Dan kan het mes aan twee kanten snijden. U hoeft dan niet te verkopen en kunt rustig een beter moment afwachten. Terwijl u wel uw droom van meer ruimte hebt waargemaakt.

Hypotheek
Men kan de ruimte tussen de verkoopwaarde van een huis en de nog openstaande hypotheekschuld gebruiken om die verbouwing te bekostigen. Het kan ook anders. Door een doorlopend krediet te nemen kan de verbouwing ook worden verwezenlijkt. Voordeel is dat, mocht u het huis uiteindelijk toch verkopen, de winst gebruikt kan worden om minder hypotheek op het nieuwe huis te nemen. Op die manier wentelt u het risico van een mogelijke verslechtering van de hypotheekrenteaftrek af.

Voordeel
Deze keuze heeft twee voordelen. Een is dat de hypotheeklast van het huis niet verhoogd wordt. Twee is dat deze keuze u in staat stelt afgelost geld weer op te nemen voor eventuele andere wensen. Dat kan niet bij een extra belasting van het huis.

Laat wat van je horen

*